COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » SW pro ordinaci » AMICUS » Pediatrická verze

AMICUS - pediatrická verze

Obecně

Tato verze obsahuje následující funkcionality pro vedení zdravotní dokumentace:

Podaná antibiotika

V okně Dekurz je údaj o naposledy podaných ATB pacientovi. Seznam všech podaných ATB je dostupný v okně Podaná antibiotika. Toto okno je dostupné stiskem tlačítka ATB (Alt+B). Seznam je setříděn podle data skončení dávky ATB. Záznamy lze do seznamu přidávat, opravovat a vymazávat tlačítky Přidej, Prohlížej, Vymaž. Přidání a oprava proběhne v okně Založení nového ATB, resp. Prohlížení ATB. Do seznamu je možné zapisovat i přímo z okna Medikace při předepisování antibiotik. 

Očkování

Údaje o očkování pacienta (očkovací průkaz) jsou dostupné z okna Zdravotní údaje. Zde lze vést údaje o očkování podobně jako v papírovém očkovacím kalendáři. 
Oproti papírovému kalendáři je zde navíc zavedena možnost vyhledávat skupiny pacientů v kartotéce podle údajů z kalendáře. V okně lze zadat, podle kterého očkování se provede výběr skupiny pacientů, popř. zda se mají kontrolovat všechna očkování a zvolit jednu ze tří možností výběru. V prvních dvou případech se bere v úvahu ochranná lhůta, v posledním nikoli. 

 

  

 

 

 

 
V seznamu očkování pacienta mohou být vedena očkování řádná i mimořádná. U každého očkování je uveden název, dávka a datum očkování, popř. i další údaje. Tyto údaje lze opravit v okně Oprava očkování, popř. Nové očkování. K dispozici je číselník očkování. 


Týdenní přírůstky

Pacienti mladší jednoho roku mají v okně dekurzu vypočítaný hmotnostní přírůstek. Ze zadané hmotnosti a výšky program dopočítá index BMI.  Vývoj krevního tlaku, hmotnosti, výšky a indexu BMI v čase můžete sledovat také ve třech typech grafů. 


Preventivní prohlídky

Pacientovi lze založit záznamy o absolvovaných preventivních prohlídkách. Tyto jsou nezávislé na všech dalších zdravotních údajích o pacientovi v programu. Seznam preventivních prohlídek se udržuje v číselníku preventivních prohlídek. 


 

 

 

 

 

 

 Ukázka preventivní prohlídky. 

Hospitalizace

Prostor pro záznam o hospitalizacích pacienta vedený volným textem neomezené délky. Nemá vazbu na další údaje o pacientovi, lze využít předdefinované texty. Vstup stiskem tlačítka Hospitalizace v okně Zdravotní údaje.