COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » SW pro ordinaci » NADSTAVBOVÉ MODULY » Pracovní lékařství a závodní preventivní péče (ZPP)

Pracovní lékařství a závodní preventivní péče (ZPP)

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ A ZPP představuje nadstavbový modul k počítačovému programu PC DOKTOR®, zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství.

Určen pro: PC DOKTOR®

Popis modulu

Poskytuje kompletní podporu činnostem, souvisejícím s výkonem ZPP (klasifikace pracovišť a záznamy z dohlídky, klasifikace pracovních činností a rizik, záznamy ze zdravotních prohlídek různých typů, vyúčtování služeb plátcům ZPP a další). Základní náplní ZPP je sledování a hodnocení zdravotního stavu pracovníků prostřednictvím zdravotních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných apod.) a spolupráce při zjišťování a vyhodnocování rizik pro zdraví při výkonu profese na pracovištích včetně provádění dohledu na pracovní prostředí a pracovní činnost.
Kartotéka pacientů je rozšířena o údaje, vztahující se k pracovnímu zařazení pacienta a expozici rizik, kterým je na svém pracovišti vystaven. Zdravotní dokumentace ZPP je vedena odděleně od klinické dokumentace pacienta, ale dovoluje přebírat z něho všechny potřebné záznamy (v připravované nové verzi bude možné přejímat výtah ze zdravotní dokumentace, předané ošetřujícím lékařem na vyžádání elektronickou formou i z programů od jiných dodavatelů). Podobně jako v klinickém dekurzu jsou i zde jednotlivé funkce přímo dostupné a o všech vydaných dokumentech (vyšetřeních, protokolech z prohlídek, vyúčtováních apod.) jsou automaticky generovány záznamy zpět do dekurzu ZPP.
Program PC DOKTOR® je vybaven i funkcemi pro provedení kategorizace rizik práce na pracovištích a vystavení příslušných dokladů.
Program je vybaven prostředky pro řádné vyúčtování ZPP, a to jak výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami, tak výkonů, hrazených zaměstnavateli. Jednotlivým zaměstnavatelům může vystavit souhrnnou fakturu za zvolené časové období a jednotlivé vyšetřené pracovníky. Uživatel si může pro jednotlivé typy prohlídek připravit vlastní šablony, specifikující vyšetření potřebná k formulaci závěru ve vztahu ke konkrétním zákonným požadavkům na výkon příslušných profesí. Formuláře protokolů si může uživatel navrhnout sám, nebo může zpracovávat libovolné formuláře, dodané zaměstnavatelem pracovníka.


Súbory na stiahnutie

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informacií