COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » SW pro ordinaci » PC DOKTOR » Všeobecná verze

PC DOKTOR - všeobecná verze

Úspěšný program pro praktické a odborné lékaře

Představuje druhou generaci úspěšného programu pro praktické a odborné lékaře, vytvořenou na základech mnohaletých zkušeností získaných u více než 5 000 uživatelů.
Základní charakteristikou programu je jednoduché intuitivní ovládání, přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a provozní rychlost a spolehlivost. Přehledně vedená kartotéka pacientů umožňuje vedle rychlé identifikace pacienta podle jména nebo rodného čísla také registraci kapitačních pacientů, parametrické vytváření skupin pacientů, oddělené vedení nepravidelné péče, rozesílání dopisů podle adresáře, zasílání e-mailů pacientům apod. 


 
Zdravotní karta

Klíčovým místem zdravotní dokumentace pacienta je zdravotní karta. V záhlaví dekurzu jsou základní informace o jménu pacienta, věku, příslušnosti k ZP a případné údaje o rizicích pacienta a jeho zařazení do dispenzárních skupin. Dále jsou uvedeny údaje o datu poslední návštěvy, očkování TAT a je-li pacient v pracovní neschopnosti, pak datum jejího zahájení. Záznamy se pořizují dobře vybaveným textovým editorem s možností vkládat připravené fráze nebo přenášet části textu mezi jednotlivými dokumenty (výhodné např. při sestavování lékařské zprávy nebo žádosti o odborné vyšetření). 


Spolupráce s diagnostickými přístroji

Program umožňuje spolupráci s diagnostickými přístroji (např. EKG, Holtery, ergometrie, automatické tlakoměry atd.) a efektivní přenos výsledku těchto měření do karty pacienta.
Všechny specializované funkce pro záznam vyšetření nebo vystavení dokladu mají svou vlastní agendu, uzpůsobenou ke snadnému a přehlednému zpracování. O vystaveném dokladu (recept, PN, poukaz, lékařská zpráva, vyúčtování péče apod.) se automaticky provede záznam do dekurzu, odkud lze také originální doklad znovu vyvolat. 

 


Další funkce

Další funkce, kterými program podporuje vedení zdravotní dokumentace pacientů:
• dlouhodobé nemoci, trvale užívané léky, alergie a rizika pacienta, odběr anamnézy
• zařazení pacienta do dispenzární péče včetně plánování termínů prohlídek a tisku pozvánek
• kompletní agenda pracovní neschopnosti včetně vycházek a výpočtu podpůrčí doby
• žádanky a záznam hodnot laboratorních vyšetření s možností využívat přenos dat z laboratoře
• tlak krve a puls, sedimentace, výška a váha, sledování očkování
• hlášení novotvaru, statistická hlášení, epidemiologická hlášení a další
• poukazy na vyšetření/ošetření, poukazy na PZT, žádanky o zvýšení úhrady
• výměnný list, lékařská zpráva, konziliární vyšetření

Vyúčtování zdravotním pojišťovnám

Program poskytuje rovněž velmi dobrou podporu pro agendu, spojenou s registrací kapitačních pacientů a pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. 


Přehledy

K dispozici jsou i statistické a ekonomické přehledy například:
• Nákladů na pacienty
• Ordinovaných léků a PZT
• Nepravidelné péče
• Preventivních prohlídek
• Příkazů k transportu
• Vystavených poukazů na vyšetření
• Provedených vyšetření
• Přímých plateb od pacientů
• Očekávaných příjmů od ZP a z přímých plateb.

Súbory na stiahnutie