COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie

BpTRU BPM-100/200

Kontrola hypertenzie začíná presným meraním krvného tlaku

 • klinické meranie krvného tlaku
 • presnosť merania overená podľa BHS A/A a AAMI
 • použitie prístroja doporučené ESH a CHS
 • oscilometrická metóda
 • stanovenie priemernej hodnoty z 5 meraní
 • (eliminácia variability a chýb plynúcich z jedného merania)
 • interval meraní 1 - 5 minút
 • eliminácia syndrómu „bieleho plášťa“
 • jednoduchá obsluha, nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhy behom merania
 • vhodné a doporučené pre pacientov od 3 do 83 rokov
 • 5 veľkostí manžiet

 

Popis prístroja BpTRU

BpTRU™ - automatický oscilometrický neinvazívny merač krvného tlaku. Prístroj je určený pre presné stanovenie krvného tlaku, a to zmeraním 6 hodnôt v intervale 1 – 5 minút medzi jednotlivými meraniami, eliminovaním prvej nameranej hodnoty a spriemerovaním ostatných 5 hodnôt.

Štúdie dokazujú, že takto stanovená „priemerná denná hodnota“ krvného tlaku pomocou BpTRU™ odpovedá výsledkom získaným z 24 hodinového AMTK. Navyše metóda „iba jedného merania“ môže oproti skutočnej hodnote krvného tlaku skresliť a falošne nadhodnotiť reálny stav u 20-30% zdravej populácie a naopak podhodnotiť stav až u 30% skutočne chorých pacientov, ktorí zostanú zatiaľ neliečený.

Pri štúdiách bola ďalej dokázaná vysoká presnosť merania s výsledkom A/A podľa protokolu BHS u širokého spektra vekových skupín pacientov od 3 do 83 rokov.

 

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

Súbory na stiahnutie

Fotografie

BPM-100

BPM-100

BPM-100

BPM-100

BPM-200

BPM-200

		BPM-100 na prístrojovom vozíku

BPM-100 na prístrojovom vozíku

BpTRU manžety

BpTRU manžety