COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » SW pro ordinaci » NADSTAVBOVÉ MODULY » Pracovní lékařství a závodní preventivní péče (ZPP)

Pracovní lékařství a závodní preventivní péče (ZPP)

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ A ZPP představuje nadstavbový modul k počítačovému programu PC DOKTOR®, zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství.

Určen pro: PC DOKTOR®

Popis modulu

Poskytuje kompletní podporu činnostem, souvisejícím s výkonem ZPP (klasifikace pracovišť a záznamy z dohlídky, klasifikace pracovních činností a rizik, záznamy ze zdravotních prohlídek různých typů, vyúčtování služeb plátcům ZPP a další). Základní náplní ZPP je sledování a hodnocení zdravotního stavu pracovníků prostřednictvím zdravotních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných apod.) a spolupráce při zjišťování a vyhodnocování rizik pro zdraví při výkonu profese na pracovištích včetně provádění dohledu na pracovní prostředí a pracovní činnost.
Kartotéka pacientů je rozšířena o údaje, vztahující se k pracovnímu zařazení pacienta a expozici rizik, kterým je na svém pracovišti vystaven. Zdravotní dokumentace ZPP je vedena odděleně od klinické dokumentace pacienta, ale dovoluje přebírat z něho všechny potřebné záznamy (v připravované nové verzi bude možné přejímat výtah ze zdravotní dokumentace, předané ošetřujícím lékařem na vyžádání elektronickou formou i z programů od jiných dodavatelů). Podobně jako v klinickém dekurzu jsou i zde jednotlivé funkce přímo dostupné a o všech vydaných dokumentech (vyšetřeních, protokolech z prohlídek, vyúčtováních apod.) jsou automaticky generovány záznamy zpět do dekurzu ZPP.
Program PC DOKTOR® je vybaven i funkcemi pro provedení kategorizace rizik práce na pracovištích a vystavení příslušných dokladů.
Program je vybaven prostředky pro řádné vyúčtování ZPP, a to jak výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami, tak výkonů, hrazených zaměstnavateli. Jednotlivým zaměstnavatelům může vystavit souhrnnou fakturu za zvolené časové období a jednotlivé vyšetřené pracovníky. Uživatel si může pro jednotlivé typy prohlídek připravit vlastní šablony, specifikující vyšetření potřebná k formulaci závěru ve vztahu ke konkrétním zákonným požadavkům na výkon příslušných profesí. Formuláře protokolů si může uživatel navrhnout sám, nebo může zpracovávat libovolné formuláře, dodané zaměstnavatelem pracovníka.


Súbory na stiahnutie