COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » Dotazy-vr-crm-7

Nákup CRM

Doplňující dotazy a odpovědi k výběrovému řízení "Nákup CRM".

[[FORMULAR5]]

Informace od zadavatele

Pro zjednodušení tvorby nabídky jsou k dispozici ke stažení přílohy č.1 a 2 ve formátu MS Word. Dodavatel tyto dokumenty může použít a vyplnit  elektronicky.

 

 

Informace - schůzka dodavatele se zadavatelem dne 18.8.2011

Na základě bodu 6.2. Zadávací dokumentace si jeden z dodavatelů domluvil termín schůzky k upřesnění funkcionalit systému CRM.

Z tohoto důvodu je k dispozici volný termín pro některého z dalších dodavatelů dne 18.8.2011 od cca 12:30 do cca 18 hodin.

V případě zájmu si termín schůzky rezervujte na emailu projekt.crm@compek.cz

Petr Tichý

Přidáno - 15.8.2011 v 12:01

Dotazy a odpovědi k bodům ZD z jednání s dodavatelem ze dne 18.8.2011
2.1.    6.5. Synchronizace MS Outlook – MS Exporty – BlackBerry
a) Hovory s telefonními čísly, která jsou identifikovatelná v kartě některého zákazníka, zařazovat rovnou do aktivit u zákazníka
b) Neznámá čísla zaznamenat do fronty neznámých čísel. Následně mít možnost si tuto frontu zpracovat, upravit a přiřadit telefonní číslo k zákazníkovi. A zaznamenat si obsah hovoru.
c) Definovat skupinu čísel, jejichž hovory nesledovat v CRM (firemní, soukromé atd.). Tato čísla by se ukládala do samostatné skupiny a neukládaly by se záznamy o hovorech.

2.2.    Synchronizace údajů mezi Money S3 a CRM
a) Synchronizace bude probíhat obousměrně na tlačítko přes výměnný soubor
b) 6.3b fakturační údaje se primárně založí do Money S3 a následně se přenesou do CRM
c) Není požadována synchronizace údajů

2.3.    11.1b) Katalogy uživatelů / pracovníků CRM – možnost přístupu externích spolupracovníků
a) externí pracovník bude řešen záznamem v AD, nebude potřeba kupovat „external conector“ pro přístup do CRM

2.4.    TeamViewer – informace o záznamu
a) TeamViewer lze spouště pomocí příkazového řádku
b) Program TeamViewer Manager sleduje připojení
c) Je potřeba sledovat délku a čas připojení a zaznamenávat tyto informace do aktivit u zákazníka a zaznamenat činnost, která se u zákazníka prováděla

 

Petr Tichý

Přidáno - 23.8.2011 v 21:32

 

Informace - schůzka dodavatele se zadavatelem dne 30.8.2011

Na základě bodu 6.2. Zadávací dokumentace si jeden z dodavatelů domluvil termín schůzky k upřesnění funkcionalit systému CRM.

Z tohoto důvodu je k dispozici volný termín pro některého z dalších dodavatelů dne 30.8.2011 od cca 14:00 do cca 18 hodin.

V případě zájmu si termín schůzky rezervujte na emailu projekt.crm@compek.cz

Petr Tichý

Přidáno - 26.8.2011 v 18:12

Dotazy a odpovědi k bodům ZD z jednání s dodavatelem ze dne 30.8.2011

Nabídka na cloudové řešení nesplňuje podínky zadávací dokumnetace, proto bude hodnocena jako nevyhovující.

Nabídka na pronájem licencí nesplňuje podínky zadávací dokumnetace, proto bude hodnocena jako nevyhovující.

V případě řešení na technologii Oracle je potřeba počítat s 10 uživateli a 5 technickými uživateli

Mobilní uživatelé v případě použití Oracle mají instalován "tlustý klient"

 

Přidáno 30.8.2011 v 15:30

Petr Tichý

 

 

Informace - odpovědi na dotazy dodavatele ze dne 28.8.2011

Na základě bodu 6.1. Zadávací dokumentace jeden z dodavatelů zaslal doplňující dotazy. Níže jsou uvedeny odpovědi na tyto dotazy.

6.5 a) Synchronizace CRM - BlackBerry: Vybrané záznamy z CRM automaticky synchronizovat do MT BlackBerry - Je vyžadován přístup k jiným informacím z CRM systému nežli typu "PIM" v MS Outlooku, tedy k e-mailům, kontaktům, úkolům, schůzkám prostřednictvím telefonů Blackberry?

Přístup bude pouze k emailům, kontaktům, úkolům, ale v kontaktech bychom rádi zobrazovali doplňující informace o kontaktu. Předpokládáme naprogramování aplikace pro MT BlackBerry, který bude zobrazovat informace o kontaktu trochu jinak. Dále bude zobrazovat při příchozím hovoru podrobnější informace o volajícím.

9.2 bod f) Požadavky týkající se callcentra - Přebírání hovorů z telefonní ústředny je uvažováno dle bodu e) jako výhledová funkce, ale požadavek na nabídnutí okna pro záznam hovoru po skončení hovoru je již uveden pod bodem f). Jak tomu rozumět?
Ústřednu plánujeme v dalším kole. Okno záznamu po skončení hovoru by bylo s nasazením ústředny. Tzn. je potřeba s ním počítat. Nyní se bude zobrazovat na tlačítko a po skončení hovoru z BB. Nyní někteří pracovníci používají aplikaci, která zaznamenává uskutečněné hovory do kalendáře. Jako reakci na tuto událost je potřeba otevřít okno pro zaznamenání obsahu hovoru.

3.5 SW licence vlastněné zadavatelem - Disponuje Compek licencemi Microsoft Dynamics CRM 2011 Workgroup nebo standardní licencí 1 Server+ 5 CAL? Jakým způsobem/v jakém licenčním modelu byly tyto licence pořízeny?

Zde jsme na základě tohoto dotazu zjistitli, že naše licence MS CRM v rámci programu MAPS nejde rozšířit o 5 CAL licencí.

Je tedy potřeba postupovat dle bodu 2. Příloha č.3 ZD - odstavec ii. a nabídnout všechny licence, které jsou potřeba pro práci 10 uživatelů.

a) Dodávka CRM systému pro práci 10 uživatelů
i. Zadavatel klade důraz na maximální využití stávajících licencí, kterými disponuje a které jsou
uvedeny v bodu 3.5
ii. Dodavatel může samozřejmě nabídnout ekvivalentní, plně kompatibilní a cenově srovnatelné řešení dodávky CRM

2. Cena - V zadávací dokumentaci je rozpor mezi Předmětem dodávky (příloha č. 3, kap. 2, bod h), kde je do předmětu dodávky zahrnuta "Roční servisní podpora do konce roku 2012" a Způsobem zpracování nabídkové ceny v kapitole 8. vlastní zadávací dokumentace, str. 7, kde je uvedeno "plnění maximálně do 31. 8. 2012" a zároveň (v bodě b), že bude uveden pouze "ceník roční servisní podpory". Prosím o upřesnění, zda má být cena servisní podpory zahrnuta v nabídkové ceně nebo ne a v případě že ano, tak na jak dlouhou dobu.

Roční podporu započítat do nabídky do 31.12.2012

Plnění maximálně do 31.8.2012 znamená, že bychom rádi uzavřeli všechny dokumenty v tomto termínu.
Pak je ještě rezerva do 31.12.2012, kdy je konec projektu.

Ceník roční podpory chceme proto, abychom viděli cenu roční podpory. Aby některý z dodavatelů nevyhrál s nízkou cenou a potom nebyla neúměrně drahá podpora. Na tato další období bude uzavřená smlouva mimo toto výběrové řízení.

 

Dotazy zaslány 28.8.2011, odpověď přidána 30.8.2011 v 15:50

Petr Tichý

 

 

 

Dotazy k druhému VŘ vyhlášenému

Odpovědi a dotazy k prvnímu VŘ jsou ponechány záměrně, aby byly k dispozici i pro druhé VŘ.

 

Hodnocení druhého VŘ vychází z výsledků a nabídek podaných v prvním výběrovém řízení. Bodové hodnocení jsme se snažili udělat tak, aby byl větší rozptyl v dosaženém bodovém hodnocení a tím i jasnější výsledek hodnocení.

V prvním VŘ bylo ve všech nabídkách uvedeno splnění všech požadovaných funkcionalit.

Ve druhém výběrovém řízení OČEKÁVÁME SPLNĚNÍ VŠECH FUNKCIONALIT také. Nabídka, která nebude obsahovat některé funkcionality, tím bude uměle snížena časová náročnost a tím pádem i výsledná cena bude vyřazena.

V kalkulacích prosím počítejte časovou náročnost na splnění VŠECH FUNKCIONALIT.

Děkuji za pochopení.

Petr Tichý

 

Dále jsou k dispozici přílohy, které je možné vyplnit elektronicky a přiložit k nabídce.

8025 - CRM2 - příloha 4 - splnění funkcionalit.doc - přiložit jako přílohu

8025 - CRM2 - příloha 4 - splnění funkcionalit.xls - je možné vypočítat kalkulaci bodového hodnocení

 

8026 - CRM2 - příloha 5 - cenová rekapitulace.doc - přiložit jako přílohu

8026 - CRM2 - příloha 5 - cenová rekapitulace.xls - je možné vypočítat kalkulaci bodového hodnocení

 

Přidáno 21.11.2011

Petr Tichý

 

 

 

Súbory na stiahnutie