COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhľadávanie
Úvodná stránka » Aktuality » PRODUKTOVÉ AKTUALITY » Nový kód - meranie ABI oscilometricky

Nový kód - meranie ABI oscilometricky

30.09.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nový  kód výkonu pre meranie ABI oscilometrickou metódou:

H0008 Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou

Jedná sa o včasnú diagnostiku ICHDK predovšetkým u asymptomatických pacientov. Po zmeraní krvného tlaku prístrojom boso ABI-system 100 súčasne na všetkých 4 končatinách je stanovený ABI index.

Výkon v súčasnej dobe prepláca len Všeobecná zravotná poisťovňa

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.boso-abi.sk

 

Podmienky úhrady výkonu H0008

Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou

Meranie a vyhodnotenie indexu ABI oscilometrickou metódou na štyroch končatinách pri včasnej diagnóze ischemickej choroby dolných končatín.

Podmienkou úhrady výkonu H0008 je splnenie nasledovných podmienok zo strany PZS:

  • platný doklad  o zakúpení, resp. prenájme prístrojového vybavenia;
  • potvrdenie o zaškolení výrobcom (dovozcom) prístroja;
  • prehlásenie o zhode k prístroju (jedná o registráciu prístroja na ŠÚKL)

Poisťovňa  akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkon 1x za 2 roky pri vykázaní preventívnej prehliadky.

Výkon bude akceptovaný:

  1. U symptomatických pacientov s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK);
  2. u asymptomatických pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti a postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií, a pod.);
  3. u všetkých poistencov nad 60 rokov.

Výkon nebude akceptovaný, ak vyšetrenie výkonu bude vykonané v špecializovanej ambulantnej starostlivosti.